Divadelní spolek Zdobničan má dlouhou tradici...
Dovolujeme si vám představit členy našeho souboru... (až budou fotky)
Divadelní spolek Zdobničan
Písemné doklady o divadelních představeních ve Vamberku máme v pamětní knize zdejších ochotníků, kde se uvádí, že „ … již po válkách francouzských asi okolo roku 1813-1815 hráno ve Vamberku divadlo“. Protože se tenkrát už jednalo o opravdová divadelní představení, můžeme z toho vyvodit, že skutečné počátky hraní divadla v tomto městě můžeme hledat ještě o několik let nazpět. Tak uvažoval i pan Josef Král ve svém Památníku ochotnického divadla ve Vamberku, vydaném před sto lety, který je zdrojem mnoha zajímavých informací.
Sokolovna2b.jpg
Začátky...
Začínalo se, jako ostatně i v mnoha jiných městech a vesnicích, hrami na náboženské motivy převzaté z bible. Texty těchto her se dochovaly v pozůstalosti vambereckého měsťana Dominika Víška. Jsou mezi nimi například Komedie o sv. panně mučednici Barboře a Komedie o sv. Janu Nepomuckém, které jsou v datovány rokem 1805. Mimo mnoha jiných náboženských her se zde zachovala i fraška o jednom jednání Roztržití a Komedie o lesních lotřích, tedy již skutečné veselohry s tématy světskými.
Při silnici z Vamberka do Rychnova ještě stále stojí bývalá hospoda Na Milence. Tam právě bylo první jeviště zdejších divadelníků. Což o to, hospody byly, jsou a budou všem ochotníkům vždy blízké (sám jsem jedním z nich), ale hrát v místnosti, která sloužila pro ustájení koní, tak to by se asi dnes nechtělo ani těm nejskromnějším. Později se divadlo přestěhovalo – ze stáje do stodoly. Protože ale hrozilo, že při silnějším potlesku celé patro stodoly spadne, museli se ochotníci opět stěhovat. Tentokrát do domu č. 2. na vambereckém náměstí vedle radnice, kde jim poskytl přístřeší pan Kareš. Tam hráli až do roku 1843.
Dnes...
V současnosti sídlíme v místní sokolovně, kde se i hraje.

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

William Shakespeare
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one